Isikuandmete töötlemist käsitlev teave

Võtame teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt
Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end turvaliselt, kui jagate oma isikuandmeid meiega. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.
Kasutame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime.
Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust. Käesolevas teabetekstis kirjeldame seetõttu, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid Kvaliteet on Moes ja Moes raames.
Kui te ei nõustu käesolevas teabetekstis kirjeldatud isikuandmete töötlemisega, ei saa te soodustusi või teenuseid, mida Kvaliteet on Moes kliendiprogramm pakub.

Registreerimise ja liikmelisuse haldamine
Töötleme teie isikuandmeid teie Moe konto loomiseks ja teie liikmelisuse haldamiseks. Loodud Moe kontot saab kasutada Moe veebipoes tellimuste tegemiseks, pakkumiste, personaalsete pakkumiste ja soovituste saamiseks, teiste Kvaliteet on Moes kliendiprogrammi või Moe veebipoe pakutavate eeliste kasutamiseks.
Selleks, et saaksime teile konto luua ja teie liikmelisust hallata, on teil vaja esitada lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Registreerimisprotsessis on kohustuslikud väljad tähistatud tärniga (*). Kui te ei esita vajalikke isikuandmeid, ei saa te meie juures kontot luua.
Eelistuste seadmine, muude andmete sisestamine teie Moe kontol on teie äranägemisel. Näiteks saate märkida, mis on teie vaikimisi kohaletoimetamise aadress jne.
Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Moe konto loomisega kinnitate, et teie sisestatud isikuandmed on täpsed ja õiged. Kui isikuandmed on ebatäpsed, peate need kohe parandama.
Teie andmeid kasutatakse teie Moe konto loomiseks või sellele ligipääsuks ning selles vastava teabe kuvamiseks, teie taotlustele vastamiseks, teie andmete täpsuse ja ajakohastamise tagamiseks, teie registreerimise kinnitamiseks või Kvaliteet on Moes kaardi asendamiseks, teie tuvastamiseks või sidumiseks vastava Kvaliteet on Moes kaardi kasutajaga (vajadusel), samuti teiega ühenduse võtmiseks, kui meil on vaja teid kätte saada ja vajalikku teavet anda (nt muudatused tingimustes, unustasite oma ostud jne).
Andmete haldamine ja säilitamine on kooskõlas EU isikuandmete kaitse üldmäärusega https://gdprinfo.eu/et
Ärikontode registreerimise ja Moe veebipoe liikmelisuse haldamine
Töötleme teie isikuandmeid teie ärikonto loomiseks ja teie liikmelisuse haldamiseks. Loodud ärikontot võidakse kasutada Moe veebipoes tellimuste tegemiseks, ettemaksu- ja lõpparve vastuvõtmiseks koos äriteabega ja muude Moe veebipoe pakutavate eeliste kasutamiseks.
Selleks, et saaksime ärikonto luua ja teie liikmelisust hallata, on teil vaja esitada lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Registreerimisprotsessis on kohustuslikud väljad tähistatud tärniga *, nt ettevõtte esindaja ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, ettevõtte registreerimisnumber, kontaktandmed.
Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavitavas tekstis mainitud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Ärikonto loomisega kinnitate, et teie näidatud isikuandmed on täpsed ja õiged. Kui isikuandmed on ebatäpsed, peate need kohe parandama.
Teie andmeid kasutatakse teie ärikonto loomiseks või sellele ligipääsuks ning selles vastava teabe kuvamiseks, teie taotlustele vastamiseks, teie andmete täpsuse ja ajakohastamise tagamiseks, teie registreerimise kinnitamiseks, teie tuvastamiseks, samuti teiega ühenduse võtmiseks, kui meil on vaja teid kätte saada ja vajalikku teavet anda (nt muudatused tingimustes, selles privaatsuspoliitikas jne).
Andmete haldamine ja säilitamine on kooskõlas EU isikuandmete kaitse üldmäärusega https://gdprinfo.eu/et
Ostude haldamine Moe veebipoes
Töötleme teie isikuandmeid, et hallata teie oste Moe veebipoes. Teie isikuandmeid töödeldakse teie tellimuse, makse käitlemiseks, arve, kreeditarve saatmiseks, teiega tellimuse ja tellimuse oleku osas suhtlemiseks, teie tellimuse kohaletoimetamiseks ning sarnaste toimingute tegemiseks, mis on seotud tellimuse täitmisega.
Selleks, et saaksime teie tellimust täita, on teil vaja esitada lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud isikuandmed. Näiteks peate tellimuse eest tasumiseks esitama makseandmed; kui soovite kohaletoimetamist, peame teadma aadressi, kuhu tellimus tuleks toimetada.
Moe veebipoes tellimuse vormistamiseks ei ole konto loomine kohustuslik. On ka võimalus maksta külalisena ja esitada tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed, nt eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, sünniaeg. Külalisena esitatud isikuandmeid ei kasutata konto loomiseks, vaid need salvestatakse ja töödeldakse koos tellimuse ja sellega seotud dokumentidega (näiteks arve, kreeditarve).
Kasutame teie mobiiltelefoni numbrit ja e-posti aadressi teiega suhtlemiseks seoses teie esitatud tellimusega. Näiteks kasutame teie mobiiltelefoni numbrit, et teiega ühendust võtta, kui teie tellimusega seoses ilmneb probleeme, ja et teiega ühendust võtta tellimuse kohale toimetamisel jne. Kasutame teie e-posti aadressi, et teavitada teid tellimuse olekust (tellimus on kinnitatud, valmis kohaletoimetamiseks, kohale toimetatud, tühistatud, ebaõnnestunud, ootab järeletulemist pärast eba- õnnestunud kohaletoimetamist jne) jne.
Kohaletoimetamise eesmärgil võib Moe vahendada Omniva või mõne muu tellimuse teostamiseks teiste ettevõtete sarnaste teenuste kasutamist. Seoses sellega võib osutuda vajalikuks jagada teiste ettevõtetega, kes sel juhul on andmete vastutavad töötlejad, isikuandmeid. Näiteks isikuandmed, kontaktandmed, tellimusega ja/või tarnega seotud andmed. Kui andmeid jagatakse eraldi vastutava töötlejaga, siis Moe viitab nende privaatsuspoliitikatele.
Andmete haldamine ja säilitamine on kooskõlas EU isikuandmete kaitse üldmäärusega https://gdprinfo.eu/et
Personaalsete pakkumiste ja muude soodustuste haldamine
Liikmelisuse raames töötleme teie isikuandmeid, et hallata personaalseid pakkumisi, personaalseid soovitusi ja muid soodustusi, näiteks soodustused sünnipäevadel, osalemine eriklubides (nt visikiklubi), kutsed eriüritustele. Töötleme ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud kindla pakkumise jaoks.
Kui tutvustame täiendavaid soodustusi või pakkumisi, kus palume teil avaldada täiendavaid isikuandmeid, või kui soovime kasutada juba olemasolevaid andmeid muudel põhjustel, anname teile vastavat teavet isikuandmete töötlemise kohta, küsides selleks uusi isikuandmeid või tutvustades uusi eesmärke.
Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas profileerimist, et pakkuda teile personaalseid pakkumisi ja muid soodustusi. Selleks analüüsime teie esitatud isikuandmeid ja andmeid, mida me teie käitumise põhjal saame (nt ostutehingud, kohad, kus Kvaliteet on Moes kasutati, logimine Moe kontole jne), üldise valemi või spetsiifiliste algoritmide ja ennustusmudelite alusel. Meie tegevus ei too teile kaasa seadusjärgset ega muud sarnast mõju.
Teile peamiste soodustuste pakkumiseks kasutame automatiseeritud otsuste tegemist, mis põhineb ainult üldisel valemil, mida kohaldatakse kõigile klientidele, kellel on Moe konto. See ei põhine teie eelistustel, käitumisel või muudel omadustel ning me ei prognoosi ega hinda teie käitumise või eelistuste mis tahes aspekte, et selliseid eelistusi pakkuda. Näiteks teie sisestatud sünniajale tuginedes määrame, millal teile kehtivad meie sünnipäevasoodustused. Selle põhjal, milliseid eeliseid te kasutate või ei kasuta, määratleme teile muud saadavad eelised, mida pakume.
Andmete haldamine ja säilitamine on kooskõlas EU isikuandmete kaitse üldmäärusega https://gdprinfo.eu/et
Otseturundus
Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile turundusteavet, nt personaalseid pakkumisi ja soovitusi, teavet allahindluste, soodustuste, müügi, erikampaaniate, sh meie koostööpartnerite kohta, meie uudiste, toodete uute nimetuste jms kohta teie valitud suhtluskanalisse, nt SMS, e-post, mobiiliteavitused jne.
Andmete haldamine ja säilitamine on kooskõlas EU isikuandmete kaitse üldmäärusega https://gdprinfo.eu/et
Seadusest tulenevate nõuete täitmine
Andmete haldamine ja säilitamine on kooskõlas EU isikuandmete kaitse üldmäärusega https://gdprinfo.eu/et
Pettuste ennetamine ja õigusnõuete käsitlemine
Võime töödelda teie isikuandmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, sealhulgas pettuste või ebaseaduslike tegevuste ennetamiseks ja/või peatamiseks, avastatud probleemide kohta tõendite kogumiseks ja olukorra haldamiseks, samuti meie toodete või teenuste väärkasutuse peatamiseks.
Võime kasutada teie esitatud kontaktandmeid teiega ühenduse võtmiseks juhul, kui oleme tuvastanud probleemi seoses teie konto, Kvaliteet on Moes kaardi või meie toodete või teenuste kasutamisega, nt tuvastasime probleemid seoses tehinguga või unustasite iseskaneeriva seadme üle anda vms.
Infoturbe eesmärgid
Töötleme teie isikuandmeid võimalike ohtude, pettuste või ebaseaduslike tegevuste tuvastamiseks ja selleks, et kaitsta süsteeme ja andmeid lubamatute muudatuste eest ja säilitada ühtsust.
Statistilised ja turu-uuringute eesmärgid
Töötleme teie isikuandmeid aruandluse ja statistika koostamiseks, teenuste jälgimiseks, hindamiseks, parendamiseks ja laiendamiseks (näiteks kui palju tellimusi oleme õigeks ajaks kohale toimetanud jne). Nendel eesmärkidel ei töötle me teie nime, kontaktandmeid ega muud otseselt tuvastatavat teavet, mille abil oleks võimalik teid spetsiifiliselt tuvastada.
Uuringud
Võime teie isikuandmeid töödelda, et paluda teil osaleda uuringutes eesmärgiga koguda klientide tagasisidet meie teenuste parandamise ja laiendamise eesmärgil. Kui olete nõustunud turundusteabe saamisega, võime saata uuringu teie valitud suhtluskanali kaudu. Muudel juhtudel võime avaldada uuringuid oma veebisaidil jm, kus saate neile ligi pääseda ja neis omal vabal valikul osaleda.
Uuringutes osalemine on teie vaba valik.
Kampaaniamängud
Töötleme teie isikuandmeid, et saaksite osaleda kampaaniamängudes, kui olete neis osalemiseks soovi avaldanud. Töötleme teie isikuandmeid, et loosida ja välja kuulutada võitja, võite välja andes teid tuvastada ja seadusjärgse kohustuse alusel kanda teie ees- ja perekonnanimi kampaaniamängu protokolli.
Palun pange tähele, et avaldades soovi kampaaniamängudes osaleda, nõustute sellega, et teie Kvaliteet on Moes kaart osaleb meie ja meie automaatsetes kampaaniamängudes ilma teid sellest täiendavalt teavitamata.
Kliendi kaebuste haldamine
Töötleme teie isikuandmeid teie päringute ja kaebuste käsitlemiseks.
Teenusepakkujad
Võime jagada teie isikuandmeid ettevõtetega, kes meile teenuseid osutavad, näiteks:
· andmekeskuse teenused;
· infosüsteemide arendus- ja hooldusteenused;
· veebi arendus- ja hooldusteenused.
· kliendiandmete analüüsiteenused;
· personaalsete pakkumiste loomise teenused;
· otseturundussõnumite edastamise teenused;
· turundustegevusega seotud teenused;
· eeliste pakkumine kliendiprogrammi raames;
· kättetoimetamise teenused.
Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad kooskõlas seaduse ja meie koostöölepinguga kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.
Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused
Oleme seadusega kohustatud vastava nõudmise korral esitama teie isikuandmed õiguskaitseorganitele ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma õigustatud huve õigusnõuete koostamisel, täitmisel ja kaitsmisel.
Juurdepääs isikuandmetele
Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Saate igal ajal sisse logida oma Moe kontole või ärikontole, et näha teatud teavet, mis meil teie kohta on. Selle õiguse kasutamiseks võite esitada meile või meie andmekaitsevolinikule kirjaliku taotluse.
Isikuandmete parandamine
Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Saate enda andmeid uuendada oma Moe kontol.
Nõusoleku tühistamine
Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada. Oma eelistusi saate muuta ja nõusoleku tagasi võtta oma Moe kontol.
Vastuseis andmetöötlusele otseturunduse eesmärkidel
Teil on ka õigus mis tahes ajal olla vastu oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Otseturunduse tellimusest saate loobuda, muutes seadeid oma Moe kontol.
Kustutamine
Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Osa teavet saate ise kustutada, logides sisse oma Moe kontole. Samuti saate taotleda konkreetsete andmete või kogu oma Moe konto kustutamist.
Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed
Teie loodud konto on kehtiv kasutamiseks Eestis ja Moe vastutavab teie isikuandmete käitlemise eest vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ning kohaldatavatele andmekaitsealastele seadustele.
Kui soovite meiega ühendust võtta või kasutada oma käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud õigusi, võtke ühendust oma Moe ettevõttega ja me tagame, et kõik meie ettevõtted (allpool nimetatud), kes võivad teie isikuandmeid käidelda, austavad neid ja tagavad teie õiguste kasutamise.

Moe OÜ, 12652653
Juriidiline aadress: Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Moe küla, Tööstuse, 45005
Telefoninumber: +3736300980
E-posti aadress: moe@moe.ee
Moe Mõis MTÜ, 80394094
Juriidiline aadress: Tööstuse, Moe küla Tapa vald Lääne-Viru maakond 45005
Telefoninumber: +3736300980
E-posti aadress: moe@moe.ee