J.J. Kurberg Rukis

18,50  37,00 /L

Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva auks algatas Eesti Rukki Selts ülemaalise liikumise “100 rukkipõldu ja miljon juubelileiba Eestile”.

Rukkipõllult nr 1 koristatud viljast põletatud piiritusest valmis Moe Peenviinavabrikus rukkilinnaseviin RUKIS. Juubeliviinaga tähistab Moe Peenviinavabrik ka oma 330 aastapäeva.

Protected Geographical Indication PGI

40% Vol. 50cl